Już 33 proc. internautów w minionym roku kupiło sprzęt komputerowy w internecie, 43 proc. – urządzenia mobilne (smartfony, telefony, tablety i akcesoria GSM), a 21 proc. – oprogramowanie komputerowe – według raportu Gemiusa E-commerce w Polsce 2019, opracowanego dla Izby Gospodarki Elektronicznej.

Oznacza to, że coraz więcej klientów zamawia sprzęt w sieci (w 2018 r. odsetek ten wynosił odpowiednio 29 proc., 32 proc. i 21 proc.).

Z danych Gemiusa wynika, że konsumentów kupujących elektronikę online będzie przybywać. Sprzęt komputerowy należy do najczęściej wymienianych w planach zakupowych internautów na kolejny rok. Wskazało go 30 proc. pytanych w tegorocznym raporcie, 25 proc. zamierza nabyć online sprzęt mobilny, a 26 proc. oprogramowanie na PC.

Deklaracje pytanych wskazują również, że polskim resellerom i retailerom będzie rosła konkurencja serwisów sprzedażowych za granicą.

Otóż respondentów zapytano o zakupy w zagranicznych serwisach w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Spośród nich 21 proc. twierdzi, że kupiło poza Polską sprzęt komputerowy, 25 proc. – mobilny, a 14 proc. – oprogramowanie.

Jednak już 28 proc. zapowiada, że kupi w ciągu najbliższego roku online za granicą urządzenia komputerowe, 34 proc. – mobilne, a 23 proc. – oprogramowanie.

Z kolei według danych Eurostatu z grudnia 2018 r. sprzęt komputerowy nie należy do najpopularniejszych produktów kupowanych online – średnio 17 proc. badanych z 28 krajów UE stwierdziło, że nabyło w sieci takie urządzenia w trakcie poprzednich 12 miesięcy. Zatem Polaków chętnych do kupowania w Internecie elektroniki jest wyraźnie więcej niż przeciętnie konsumentów w UE.

 

Do e-sprzedawców popłynie więcej pieniędzy

Polscy internauci, którzy kupili smartfony, telefony i tablety w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wydali średnio na takie produkty 605 zł. To dużo więcej niż rok wcześniej (362 zł) – według Gemiusa.

Deklaracje respondentów wskazują na to, że sprzedawcy internetowi mogą liczyć na rosnące wpływy.

Mianowicie jedna trzecia respondentów przewiduje, że w najbliższym roku zwiększy wydatki na zakupy w Internecie (wszystkich produktów), ich zmniejszenie przewiduje jedynie 4 proc. Przeszło połowa (55 proc.) deklaruje utrzymanie wydatków na zakupy internetowe na dotychczasowym poziomie.