Przedsiębiorcy pytani o problemy, jakie pojawiły się przy sprzedaży online, wymieniali najczęściej obsługę klienta (27 proc.), kłopoty z dostawcami (27 proc.) i  infrastrukturą informatyczną (25 proc.). W raporcie zauważono, że ponad 1/3 badanych stosuje w e-sklepach własne rozwiązania IT. Co ciekawe, ankietowani resellerzy mieli mniejsze problemy z prawem i podatkami (14 proc.) niż z marketingiem (19 proc.). Wśród badanych 14 proc. stwierdziło, że nie ma żadnych problemów z prowadzeniem e-sklepu. Respondenci pytani, co zamierzają ulepszyć w swoim sklepie, wymieniali przede wszystkim ofertę (60 proc.), funkcjonalność strony sklepu (53 proc.) i prezentację oferty (52 proc.).

Polscy sprzedawcy internetowi nie odczuwają większego zagrożenia ani ze strony zagranicznych firm (13 proc.), ani sklepów tradycyjnych (17 proc.). Za największą konkurencję uznają małe i średnie sklepów internetowe z tej samej branży (57 proc.). Dostrzegają także coraz większe zagrożenie ze strony dużych wielobranżowych sklepów internetowych (40 proc., rok temu 34 proc., trzy lata temu – 24 proc.). W porównaniu z poprzednimi latami mniejsze znaczenie ma dla nich konkurencja sprzedawców na portalach aukcyjnych (31 proc., rok wcześniej – 51 proc.). 

Większość polskich e-sklepów, przynajmniej tak wynika z badania, to małe podmioty z niewielką liczbą klientów – 24 proc. obsłużyło ich w ciągu roku mniej niż 100 osób, a 23 proc. – od 100 do 500. Sklepów, które rocznie mają ponad 5 tys. klientów, jest 24 proc. Prawie połowa sklepów (46 proc.) ma od 1 do 5 dostawców, a 56 proc. sklepów obsługuje 1-2 osoby.