Ustawa ograniczająca handel w niedziele została uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu. Sprzedaż internetowa nie została objęta zakazem. Argumentowano, że trudno będzie wyegzekwować takie prawo od zagranicznych sprzedawców, więc stracą polskie firmy. Niedzielna wolność e-handlu nie podoba się to jednak związkowcom."Solidarność" chce ograniczeń. Mianowicie klienci będą mogli składać zamówienia, ale w niedziele zabroniona będzie ich realizacja przez pracowników. Zakaz nie obejmie jednoosobowych biznesów – według Alfreda Bujary z "Solidarności". Związek chce także uszczelnienia ustawy i znacznego ograniczenia wyłączeń, np. tak aby centra handlowe związane z dworcami kolejowymi były zamknięte w niedziele (ustawa w obecnym kształcie dopuszcza handel na dworcach).