Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przewiduje on, że w pierwszej fazie przedsiębiorcy będą z nich korzystać dobrowolnie, jako jednej z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży (obok faktur papierowych i używanych już faktur elektronicznych). W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe.

Resort, chce by jak najwięcej firm korzystało z e-faktur już w 2022 r. Dlatego od października 2021 r. biznes będzie mógł testować nowe rozwiązanie.

W ramach KSeF przedsiębiorca będzie umieszczał fakturę w bazie resortu, a kontrahent będzie mógł ją sobie ściągnąć. Ponieważ do obiegu i przechowywania dokumentów posłuży platforma cyfrowa fiskusa, nowy system powinien przyspieszyć wykrywanie prób wyłudzeń VAT. Ułatwi też rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami – tak przekonuje wiceszef resortu finansów.

Korzyści dla firm używających e-faktury według MF:
zwrot VAT w 40 dni zamiast 60.
faktura pozostanie w bazie danych MF, więc nie zniszczy się ani nie zgubi, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów
dzięki pośrednictwu bazy ministerstwa przedsiębiorca zyska pewność, że faktura trafiła do kontrahenta
e-faktury będą wydawane według jednego wzorca, a standaryzacja ma ułatwić ich użycie, rozliczenia, księgowanie
przedsiębiorca nie będzie musiał magazynować faktur wystawionych w KSeF, ponieważ przez 10 lat przechowa je skarbówka
zniknie potrzeba przesyłania na żądanie urzędu skarbowego JPK dla faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla fiskusa w KSeF.

Konfederacja Lewiatan zwracała uwagę w marcu br., że niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani kontraktami do przesyłania wraz z fakturą dodatkowych informacji, specyfikacji, protokołów odbioru dokumentów. W razie obowiązku e-faktur dla takich firm będzie to dodatkowy kłopot zarówno dla na nabywcy jak i sprzedawcy (ze względu różne kanały przesyłania i archiwizowania dokumentów). Fiskus powinien więc zapewnić również inne kanały i warunki przesyłania takich informacji.

W ramach projektu wdrażającego e-fakturę, przewidziano również zmiany w fakturowaniu w pakiecie SLIM VAT:
nie trzeba będzie oznaczać faktur adnotacją „Duplikat”, gdy pierwotny dokument ulegnie zniszczeniu lub zaginie
zrezygnowano z wymagania obowiązkowych oznaczeń „Faktura korygująca” albo „Korekta” oraz wskazywania przyczyny korekty
korekty zbiorcze będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury, dopuszczalne na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno dla faktur poszczególnych dostaw albo usług, jak i wszystkich dostaw lub usług
pojawi się możliwość wystawienia faktury nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30) przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, dostawą towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Roboczą wersję struktury FA_VAT można pobrać ze strony Krajowej Administracji Skarbowej.