W najbliższych latach firmy z kanału sprzedaży muszą zmierzyć się z zasadniczą zmianą podejścia klientów biznesowych do zakupów IT – według prognozy IDC dla rynków zachodniej Europy. Mianowicie w br. niewiele ponad połowa wydatków organizacji (50,5 proc.) będzie pochodzić z budżetów IT, a prawie drugie tyle (49,5 proc.) – z zakupów z linii biznesowych organizacji (LOB). W br. przełożą się one na kwotę 191 mld dol. w krajach zachodniej Europy. W latach 2016-2021 średni wzrost inwestycji LOB w IT co roku powinien wynieść 6,9 proc. wobec 2,1 proc. dla zakupów finansowanych przez jednostki IT.

Analitycy przewidują, że w 2018 r. działy IT będą nadal finansować większość oprogramowania, sprzętu i usług IT (jak sprzęt sieciowy, serwery, pamięć masowa, usługi typu IaaS), podczas gdy LOB będą głównym źródłem środków dla usług biznesowych. Ponadto jest także sprzęt, nad którym działy biznesowe mają większą kontrolę, jak telefony komórkowe, komputery, tablety i peryferia.

Analityk pozytywnie ocenia zmiany.

"Działy IT niekoniecznie rozumieją to, czego potrzebują jednostki biznesowe. Dlatego shadow IT to sposób, w jaki pracownicy wypełniają luki, których menedżerowie IT nie są w stanie zagospodarować"- twierdzi Andrea Minonne, analityk IDC.

IDC spodziewa się, że wydatki na IT w ramach LOB w 2018 r. będą większe niż zakupy finansowane przez IT w sektorze produkcji, opieki zdrowotnej, usług bezpieczeństwa i inwestycyjnych oraz w telekomunikacji.

Do 2021 r. bankowość, ubezpieczenia i utilities będą kupować więcej w ramach LOB niż jednostek IT. Branże o najszybszym wzroście wydatków na LOB to usługi profesjonalne (6,2 proc. średniej rocznej stopy wzrostu), handel detaliczny (6,0 proc.) i produkcja (6,0 proc.). Wydatki na LOB IT będą rosły szybciej niż wydatki organizacji IT we wszystkich 16 badanych branżach.