Według danych z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Dyrektor Finansowy Roku” 74 proc. szefów od finansów zamierza zwiększać wydatki związane z wchodzeniem na nowe rynki, a 48 proc. zapowiada inwestycje w badania i rozwój.

Pozytywnie perspektywy na kolejne 12 miesięcy ocenia 55 proc. z nich (rok temu 52 proc.). Tylko 5 proc. uważa, że koniunktura będzie się pogarszać, 61 proc. spodziewa się wzrostu popytu na swoje produkty i usługi, a 7 proc. spadku.

Dobre prognozy sprawiają, że dyrektorzy finansowi są bardziej skłonni do inwestycji: 70 proc. zamierza kupić nowe maszyny i urządzenia. Blisko połowa zapowiada wydatki w badania i rozwój (w ub.r. – 43 proc.). Co czwarty badany deklaruje chęć przejęcia innych firm. Grono to jest wprawdzie o 2 pkt proc. mniejsze niż rok temu, ale za to firmy coraz chętniej myślą o zakupach za granicą – 75 proc. dyrektorów finansowych potwierdza gotowość do podniesienia w swoich przedsiębiorstwach nakładów inwestycyjnych na wsparcie wejścia na nowe rynki.

Dyrektorzy finansowi spodziewają się, że przychody firm będą rosnąć, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zdecydowanie bardziej wierzą jednak w polski rynek.

W kolejnych 12 miesiącach dyrektorzy finansowi będą nadal kłaść duży nacisk na poszukiwanie oszczędności, jednak częściej chcą to robić nie poprzez cięcie kosztów, lecz inwestycje, czyli np. modernizację parku maszyn czy optymalizację łańcucha dostaw.

Eksperci podkreślają, że – jak pokazało ubiegłoroczne badanie – takie deklaracje dyrektorów finansowych przekładają się na wzrost wydatków inwestycyjnych w gospodarce.

– Dyrektorzy finansowi są w coraz większym stopniu odpowiedzialni za rozwój firmy, w tym za podejmowanie decyzji o inwestycjach i wchodzeniu na nowe rynki –
podkreśla Michał Mrożek, prezes HSBC Bank Polska.