Przychody Talexu z usług data center dla Allegro wyniosły w 2022 r. 10 mln zł. To ponad dwukrotny wzrost wobec 2021 r. (4,4 mln zł). Tym samym Allegro w ub.r. osiągnęło 12,25 proc. udziału w przychodach poznańskiego dostawcy, co oznacza drugą pozycję wśród największych klientów spółki. Rok wcześniej Allegro osiągnęło 6 proc. udziału i miejsce nr 4 wśród głównych klientów.

Głównymi dostawcami Talexu w 2022 r. byli natomiast Enea, AB i Panasonic Connect.

W sumie przychody spółki w 2022 r. wzrosły o 11 proc., do 81,6 mln zł. Talex wypracował ponad 1,7 mln zł zysku netto wobec blisko 5 mln zł straty w 2021 r.

W 2022 r. poznańska firma odnotowała m.in. 85-procentowy wzrost przychodów z usług data center (27,3 mln zł). Wśród usług wyraźnie zmniejszył się natomiast outsourcing IT (5 mln zł). Niższa była również sprzedaż sprzętu.

W kolejnych latach spółka zamierza rozwijać sprzedaż usług świadczonych przy wykorzystaniu zasobów centrów danych. Jak informuje, koncentruje się również na rozwoju i sprzedaży usług tworzenia oprogramowania, serwisie aplikacji i urządzeń IT oraz na instalacji i konfiguracji sprzętu.

Talex w marcu br. poinformował, że rozpoczął analizę strategicznych możliwości rozwoju. W grę wchodzi m.in. pozyskanie inwestora finansowego.