Najpopularniejszym rozwiązaniem chmurowym jest poczta elektroniczna, z której korzysta 90 proc. przedsiębiorców. W 2016 roku było ich 86 proc.  Na drugim miejscu znajdują się narzędzia umożliwiające gromadzenie danych firmowych, z których korzysta dwie trzecie przebadanych firm (65 proc.). Na podium najczęściej wykorzystywanych narzędzi znalazły się też komunikatory różnego typu, które wykorzystuje 58 proc. MŚP. W 2016 r. korzystało z nich 42 proc. badanych. 

Korzystanie z konkretnych rozwiązań chmurowych różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Małe firmy, zatrudniające do 49 osób, częściej przechowują w chmurze dane marketingowe (52 proc. w porównaniu z 41 proc. w średnich firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników). Odwrotna tendencja jest natomiast w przypadku systemów ułatwiających obieg dokumentów – znajdziemy je w 61 proc. średnich firm i tylko w 53 proc. małych. 

Co drugi przedsiębiorca korzystający na co dzień z rozwiązań chmurowych twierdzi, że są one niezbędne lub bardzo przydatne w codziennej pracy, a kolejne 44 proc. wskazało, że są przydatne. Odsetek tych, którzy twierdzą, że chmura jest mało przydatna lub nieprzydatna w obu edycjach badania był znikomy i wynosił zaledwie 4 proc.  

Z roku na rok sprzedajemy coraz więcej licencji na takie narzędzia jak Office 365 czy Microsoft Azure – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group. – Powodów jest kilka. Przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość korzyści, wynikających z korzystania z rozwiązań chmurowych. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa chmury przynosi efekty w postaci większego zaufania do tego narzędzia. W końcu światowe trendy pokazują, że już w niedługim czasie przedsiębiorstwa, które w ogóle nie korzystają z chmury, będą miały w świecie biznesu pod górkę. Nasi rodzimi przedsiębiorcy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę 

Z kolei Rafał Suchożebrski, dyrektor sprzedaży Onex Group zauważa, że często przedsiębiorcy nie tylko nie wykorzystują narzędzi, które są na wyciągnięcie ręki, ale nawet tych, do których mają opłacony dostęp. Czasem wydaje im się to zbyt skomplikowane, a niekiedy obawiają się o kwestie związane z bezpieczeństwem. W obu jednak przypadkach odpowiedzialność za uświadamianie firm spoczywa na dostawcach. 

To nasze zadanie, aby prezentować pełen zakres możliwości rozwiązań chmurowych i edukować w zakresie bezpieczeństwa tego narzędzia – mówi Rafał Suchożebrski. 

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group na próbie 205 przedsiębiorstw MŚP w lutym 2017 r.

Raport w liczbach

67 proc. firm korzysta z rozwiązań chmurowych w codziennej pracy.
65 proc. przedsiębiorstw używających chmury gromadzi w niej dane firmowe.
92 proc. przedsiębiorców ocenia, że rozwiązania chmurowe są przydatne w codziennej pracy.
41 proc. przedsiębiorców docenia łatwy przepływ dokumentów w firmie dzięki chmurze.
77 proc. firm podkreśla, że największa zaleta chmury to łatwa komunikacja w firmie.
36 proc. badanych uważa, że największe zagrożenia związane z chmurą to możliwość ataków zewnętrznych.