W III kw. 2017 r. wartość aktywów IT sfinansowanych przez firmy leasingowe wzrosła o 36,6 proc. wobec analogicznego okresu 2016 r., do 218,1 mln zł netto – według danych Związku Polskiego Leasingu. W ujęciu wartościowym oznacza to kwotę wyższą prawie o 60 mln zł niż w ub.r. Tak dużego wzrostu w br. jeszcze nie było.

W I poł. 2017 r. wartość leasingu IT zwiększyła się o 6 proc., do 371,9 mln zł. Z danych za pierwsze półrocze wynika, że idzie w górę przede wszystkim wartość aktywów finansowanych pożyczkami od firm leasingowych (+132,7 proc. r/r w I poł. br.).

W sumie okresie styczeń – wrzesień 2017 r. wartość aktywów IT sfinansowanych przez firmy leasingowe wyniosła 590 mln zł netto wobec 516,6 mln zł, czyli o 15,5 proc. więcej niż w kwartałach I-III 2016 r.

W porównaniu z całym polskim rynkiem leasingu sektor IT ma marginalną wielkość. W kw. I-III 2017 r. IT miało w nim 1,24 proc. udziału wobec 1,22 proc. rok wcześniej.