APN Promise zawarł sześć umów z podmiotami należącymi do PGE Polskiej Grupy Energetycznej na łączną kwotę 63,07 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji, subskrypcji i uaktualnień (Software Assurance) dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise (lub równoważnych) na okres 3 lat.

Kontrakty zawarte przez spółkę w drugiej połowie stycznia br. to efekt wygranego przetargu na "dostawę produktów Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement", ogłoszonego przez PGE w październiku ub.r. Rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu ub.r.

Oferta APN Promise opiewała na 70,8 mln zł brutto (57,6 mln zł netto). W przetargu startowali również Comparex (70,3 mln zł brutto) oraz Integrated Solutions (69,1 mln zł).

Jest to cena tzw. zakresu podstawowego w postępowaniu, która miała 90 proc. wagi przy wyborze wykonawcy. Pozostałe kryteria to: suma cen jednostkowych brutto true'upów za okres 3 lat (6 proc.), wysokość rabatu dla produktów dodatkowych (2 proc.) oraz opcja – zakup licencji na okres 16 miesięcy (2 proc.).

APN Promise minimalnie wygrał, uzyskując 98,37 pkt. Comparex miał 98,31 pkt, a Integrated Solutions 96,31 pkt. W postępowaniu nie było odrzuconych ofert ani wykonawców wykluczonych.

Zamawiający – sześć spółek z grupy PGE – gotowych było przeznaczyć na realizację zamówienia w sumie 74,25 mln zł brutto.