Zarząd Qumak rozpoczął w minionym tygodniu przegląd "opcji stategicznych". Celem jest pozyskanie inwestora, zainteresowanego przejęciem kontroli nad spółką i wsparciem jej rozwoju. Przegląd ma być szybki i zakończyć się 11 października. Zarząd nie zamierza prowadzić długotrwałego procesu w tej sprawie.
 
Jedna z największych krajowych firm projektowych szuka inwestora w związku z niepowodzeniem transakcji, która miała polegać na dokapitalizowaniu spółki kwotą 35 mln zł w ramach objęcia kolejnej serii akcji (M) oraz na połączeniu grup kapitałowych Qumak i Euvic. Efektem miało być powstanie jednego z największych polskich podmiotów na rynku IT. Zakładano, że w 2020 r. przychody połączonych organizacji wyniosą 450 mln zł, a zysk netto – 30 mln zł. Połączenie miało nastąpić poprzez objęcie większościowego pakietu akcji Qumaka przez wspólników Euvic, w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic. Wartość transakcji określono na 220 mln zł.

Aby doszło do połączenia, Euvic miał objąć nową emisję (seria N), jednak wspólnicy spółki zrezygnowali, gdy okazało się, że skarbówka chce taką transakcję obciążyć prawie 38 mln zł podatku. Łącznie kapitał zakładowy Qumaka miał zostać podwyższony do 234 mln zł.

Euvic w minionym tygodniu zadeklarował, że jest nadal zainteresowany współpracą i wypracowaniem alternatywnej opcji połączenia potencjałów obu grup informatycznych.