Dystrybutor poinformował, że w związku z reorganizacją struktur Tech Daty w Europie oraz spowodowaną stanem zdrowia przedłużającą się nieobecnością Ireneusza Dąbrowskiego, Dyrektora Zarządzającego Regionu Wschodniego, region ten – składający się z Polski i Czech – zostaje zlikwidowany. Polska wchodzi do Regionu Północnego (wraz ze Szwecją, Danią, Finlandią i Norwegią), a Czechy – do Centralnego (z Niemcami i Austrią). 

Jak poinformowała Justyna Tyborowska, Human Resources Director Eastern Europe i Azlan Europe, Ireneusz Dąbrowski pozostał członkiem zarządu Tech Data Polska w randze Dyrektora Zarządzającego, ale nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zakres jego odpowiedzialności w nowej strukturze zostanie uzgodniony po jego powrocie do pracy.

Regionem Północnym, do którego należy teraz Polska, pokieruje Jonas Elmgren, dotychczasowy Regional Managing Director Nordics (kraje skandynawskie). Menedżer ma 25-letnie doświadczenie w dystrybucji IT, od roku 2000 pracuje w szwedzkiej Tech Dacie. Najpierw był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu, od 2005 roku Country Managerem, a w 2006 roku został Dyrektorem Zarządzającym Regionu Nordics.


– Dzięki tej zmianie polska Tech Data skorzysta z najlepszych praktyk rynkowych
– stwierdził Jonas Elmgren – Wejście Polski do Regionu Północnego to także szansa na dalszą ekspansję na rynki wschodnie.

Zdaniem Nestora Cano, Prezydenta Tech Data Europe, „polski oddział firmy odniesie korzyści z doświadczenia Jonasa Elmgrena w zdobywaniu pozycji rynkowej, zarządzaniu operacjami w krajach średniej wielkości, sprzedażą, dywersyfikacją i ryzykiem kursowym.

Tech Data poinformowała również o rezygnacji Marka Jankowskiego ze stanowiska Country Managera. Nie ujawniono przyczyn odejścia, według informacji spółki decyzja zapadła przed ogłoszeniem zmian w strukturach regionalnych. Rozpoczęto proces naboru nowego Country Managera. Marek Jankowski pozostanie w firmie do końca roku.