CEO Google’a i Alphabetu Sundar Pichai zapowiedział istotne zmiany w firmie – wynika z informacji Businessinsider.

Mianowicie szef korporacji przekonuje, że firmę trzeba „uprościć”. Zamierza o ok. jedną trzecią zredukować liczbę celów i kluczowych wyników (OKR – Objectives i Key Results). Powinno to nastąpić do 2023 r. Poprawie produktywności załogi pomoże także rezygnacja ze zbędnych spotkań – wynika z zapowiedzi CEO. Jakie spotkania można sobie darować, pracownicy dowiedzą się dzięki specjalnemu narzędziu.

Dążenie do zmian CEO wyjaśnia niepewnością związaną z sytuacją makroekonomiczną. Podjęte kroki mają pomóc podnieść produktywność. o ok. 20 proc. W lipcu br. zaapelował do zespołów o pilniejszą pracę i większą przedsiębiorczość w obliczu ryzyka spowolnienia gospodarczego.

W II kw. 2022 r. zysk netto Google’a spadł o 14 proc. (16 mld dol.), przy przychodach większych o 13 proc. r/r (69,7 mld dol.).

Google jest wśród gigantów branży, którzy przystopowali wzrost zatrudnienia w lipcu br. w związku z obawami recesji. Warto jednak zauważyć, że czasie pandemii załoga korporacji mocno urosła (z blisko 120 tys. osób na całym świecie w 2019 r. do 174 tys. w połowie br.). Nowe rekrutacje będą koncentrować się na inżynierach i rolach technicznych.