Dokapitalizowanie Agito odbędzie się poprzez emisję jednej akcji, zaoferowanej jedynemu udziałowcowi za 660 tys. zł. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w końcu października. To nie pierwsza taka decyzja w tym roku. Kilka miesięcy temu, już po przejęciu firmy przez Allegro, kapitał Agito powiększono o prawie 500 tys. zł.

Według danych z raportu Internet Standard 2K12 Agito w 2011 r. miało 87,3 mln zł przychodów i 4,3 mln zł straty netto.