Według badania ICAN Research dla Orange Polska zdecydowana większość dużych firm (82 proc.) chce inwestować – uważa, że informatyzacja zwiększa ich przewagę nad konkurencją. Za najważniejszą uznano integrację własnych systemów IT z systemami klientów (20 proc.). Drugie na liście są systemy integrujące sprzedaż, produkcję i logistykę (19 proc.). Według ankietowanych najistotniejsze to informatyzować produkcję (24 proc. wskazań), finanse (18 proc.) i sprzedaż (15 proc.). Przy wdrażaniu rozwiązań IT duże firmy najczęściej korzystają z usług zewnętrznych podmiotów (89 proc. przypadków). Co piąte badane przedsiębiorstwo sięga po fundusze unijne. Badanie przeprowadzono w połowie 2014 r., pytając 310 osób zarządzających.