Britenet, dostawca rozwiązań IT, odświeża identyfikację wizualną. Ma nowe logo, hasło i kolorystykę. Dla warszawskiej firmy działającej od 2006 r. to jedna z największych zmian identyfikacji wizualnej w historii. Celem jest zwłaszcza zwiększanie rozpoznawalności na międzynarodowym rynku.

Britenet w Polsce i za granicą realizuje projekty m.in. dla branży bankowej, ubezpieczeniowej, edukacyjnej, energetycznej, retailu i dla sektora publicznego.

W 2021 r. spółka osiągnęła 180,2 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 332 (dane za 2022 r. nie są jeszcze dostępne).