APN Promise utworzy spółkę zależną na Ukrainie. Uchwałę w tej sprawie podjął zarząd.

Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

APN już jest za granicą

Obecnie APN Promise za granicą ma spółki zależne na Litwie, Łotwie i w Estonii. W kraju działa sześć podmiotów zależnych, należących do grupy.

APN Promise w I kw. 2021 r. osiągnął 149,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz -3,3 mln zł straty netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 110,8 mln zł oraz -0,95 mln zł.

W ub.r. spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych. Wśród rozważanych możliwości wymieniono m.in. pozyskanie inwestora strategicznego lub alians ze strategicznym partnerem.