W obiekcie planuje się m.in. superbezpieczną serwerownię, a także centrum współpracy z przemysłem i biznesem w dziedzinie skomplikowanych obliczeń. Nowoczesny obiekt ma stanąć na terenie politechnicznego kampusu. Znajdzie się w nim nowa siedziba Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK), które zapewnia trójmiejskim uczelniom dostęp do sieci informatycznej, serwisów, baz danych oraz mocy obliczeniowych serwerów wraz z oprogramowaniem.

Dyrektor CI TASK prof. Henryk Krawczyk wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w nowym obiekcie zaplanowano m.in. nowoczesną serwerownię. Dodał, że wszystkie pomieszczenia, w których przechowywane będą dane, znajdą się w podziemnej części budynku, a niektóre z tych pomieszczeń zostaną zbudowane i wyposażone tak, by spełniały europejskie normy zapewniające bardzo wysokie bezpieczeństwo zgromadzonych danych. „Chodzi m.in. o odporność na działania elektromagnetyczne” – wyjaśnił Krawczyk.

TASK dysponuje komputerami o bardzo dużej mocy (w 2015 r. Politechnika Gdańska uruchomiła wart 30 mln zł superkomputer o nazwie Tryton, który jest w stanie wykonać 1,2 biliarda operacji na sekundę) i – w ramach międzyuczelnianego porozumienia – z możliwości tego sprzętu korzystają pomorskie uczelnie prowadzące badania wymagające skomplikowanych obliczeń.

Według szacunków koszt budowy nowego obiektu wyniesie około 60 mln zł. Jak wyjaśnił Krawczyk, środki na ten cel uczelnia chce pozyskać z funduszy unijnych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Plany przewidują, że budynek ma mieć około 4,2 tys. m kw. powierzchni użytkowej, a ulokowana pod ziemią serwerownia ma zająć prawie 2 tys. m kw. W obiekcie mają znaleźć się też pomieszczenia administracyjne dla pracowników CI TASK oraz sale dydaktyczne i pomieszczenia urządzone z myślą o świadczeniu usług sieciowych, obliczeniowych i eksperckich.

Źródło: PAP