Sprzedaż drukarek jedno- i wielofunkcyjnych w I kw. 2019 r. na polskim rynku zwiększyła się o 5,9 proc. rok do roku w ujęciu wartościowym. Ilościowo był niewielki spadek, o 1,1 proc. – ustalił Context. Dane pochodzą od dystrybutorów.

Popyt na polskim rynku okazał się silniejszy niż średnio w Europie Zachodniej, gdzie sprzedaż w ujęciu ilościowym była niższa o 4,2 proc. W ocenie analityków nie jest to niespodzianka, bo I kw. jest zwykle najsłabszy w roku.

Trendy na zachodzie Europy

W zachodnioeuropejskiej dystrybucji sprzedaż drukarek wielofunkcyjnych spadła w I kw. br. o -1,7 proc., mimo że laserowe urządzenia wielofunkcyjne odnotowały spory wzrost (+4,6 proc.). Jednak klienci kupili mniej maszyn atramentowych (-3,4 proc.), które odpowiadają za 78 proc. sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych przez dystrybutorów.

Znacznie skurczył się popyt na drukarki jednofunkcyjne (-13,6 proc.), co wiąże się z przejściem użytkowników na sprzęt wielozadaniowy.

MŚP spodobał się konsumencki sprzęt

W przypadku laserowych MFP odnotowano boom na urządzenia konsumenckie (+80 proc.), zwłaszcza modele monochromatyczne (+113,1 proc.), co wynika głównie ze spadku średniej ceny. Dystrybutorzy korzystają z promocji i rabatów, aby wyczyścić magazyny.

Modele konsumenckie systematycznie zwiększały swój udział w rynku w minionych miesiącach. Sprzedaż maszyn biznesowych, które mają 83 proc. udziału ilościowo (i 92,8 proc. wartościowo) w segmencie laserowych urządzeń wielofunkcyjnych spadła o 13,4 proc. (wartościowo o 5,5 proc., bo ceny rosną).

Wygląda na to, że MŚP zastępują podstawowe modele biznesowe sprzętem konsumenckim ze środkowej i wyższej półki – ocenia Context.

Odwrócił się natomiast trend na atramentowych urządzeniach wielofunkcyjnych. Odnotowały one spadek o 3,4 proc. w I kw. 2019 r. wobec wzrostu w 2018 r. Jednak w ujęciu wartościowym wynik był 2,3 proc. na plusie, dzięki większej sprzedaży w średnim i górnym segmencie cenowym maszyn mono oraz A3 (+60 proc. i +20,7 proc. wartościowo).

Warto zauważyć wyjątkowy wzrost sprzedaży drukarek A3 w segmencie konsumenckim (+145,4 proc.) – to kolejny czynnik sugerujący, że małe i średnie firmy kupują urządzenia atramentowe z wyższych segmentów, przeznaczone dla klientów domowych.

2019: rok MPS
 
Context przewiduje, że w 2019 r. będzie zwiększać się zapotrzebowanie na zarządzane usługi druku (MPS). Uważa, że dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni w ramach partnerstwa z producentami będą oferować kompleksowe, oparte na chmurze MPS. Większe możliwości dostawcom takich usług stwarza pojawienie się korporacyjnych platform IoT, oferujących zarządzanie, wykrywanie błędów, analizy i zdalny monitoring – twierdzi firma analityczna.

W ciągu roku – dwóch lat można spodziewać się stosunkowo szybkiego wzrostu sprzedaży standardowych atramentowych drukarek, urządzeń wielkoformatowych oraz urządzeń do druku cyfrowego wykorzystujących tonery. Prawdopodobnie szybciej będzie rósł segment urządzeń do druku na opakowaniach, do etykiet, znakowania, druku POS.