Asseco Poland i Inspektorat Uzbrojenia podpisali umowę na dostarczenie bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. Drony będą używane do prowadzenia dziennej i nocnej obserwacji podczas operacji wojskowych. Autorski sprzęt, jak i oprogramowanie będą produkowane w Polsce.

W ramach podpisanej umowy wykonawca dostarczy 24 drony przeznaczone do obserwacji w różnorodnym środowisku. Będą one wyposażone w sensory pracujące w świetle widzialnym jak i w podczerwieni.

Każdy z 6 dostarczanych przez Asseco zestawów będzie złożony z 4 bezzałogowych statków powietrznych, stacji kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Do obsługi sprzętu jak zapewnia spółka wystarczy jeden żołnierz.

Dwukrotne podejście do ofert

Postępowanie na dostawę dronów dla wojska ciągnęło się od końca 2018 r. Na otwarcie ofert trzeba było czekać ponad rok.

Oferty złożyli:
Asseco Poland (4,63 mln zł)
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (4,86 mln zł).

W maju 2020 r. Inspektorat Uzbrojenia wybrał Asseco. Kryteria stanowiły cena (85) i parametry techniczne (15). Asseco wygrało dzięki niższej cenie. Spełnienie kryteriów technicznych obu oferentów oceniono na 2 pkt.

Asseco zostało ponownie wybrane. Po poprzednim wyborze, w kwietniu 2020 r., ITWL złożył odwołanie do KIO, w wyniku czego unieważniono wybór. Inspektorat ponownie dokonał oceny ofert i znów wskazał na Asseco. W drugim rozdaniu obu przedsiębiorcom przyznano identyczną liczbę punktów, co przy poprzednim unieważnionym wyborze.