W II kw. 2019 r. średni czas oczekiwania na zapłatę faktury wydłużył się z 3 miesięcy i 24 dni do 4 miesięcy i 6 dni. Blisko 9 na 10 firm (89 proc.) przyznaje, że ma problem z regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. Co ósma niezapłacona faktura jest przeterminowana od 6 miesięcy do 1 roku. Jeszcze trzy miesiące temu była to co dziesiąta faktura.

Prawie 95 proc. badanych przedsiębiorców boi się, że w kolejnych miesiącach problemy te nie znikną – według badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Sytuacja nadal się pogarsza. W lipcu br. zatory płatnicze osiągnęły najwyższy poziom od 6 lat – według mierzącego je wskaźnika INP (85,7 pkt – im niższa wartość, tym większa skala zaległości).

Powodem jest dalszy wzrost udziału przeterminowanych należności w portfelach polskich firm oraz wydłużenie średniego okresu oczekiwania.

Na początku roku problemy z nieterminowym opłacaniem należności od kontrahentów miało 19 proc. firm, a obecnie 21,5 proc. Prawie co czwarty przewiduje narastanie tego problemu w przyszłości.

Dobra koniunktura i brak zaufania
 
Według badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” w II kw. 2019 r. w portfelach polskich firm udział niezapłaconych w terminie faktur wzrósł z 22,7 proc. do 25,4 proc. Co za tym idzie, co 4. wystawiona faktura nie jest zapłacona na czas. Na każde 1 tys. zł z kwoty na fakturze, 254 zł nie trafia do kieszeni wierzyciela.

– Mimo dobrej koniunktury w Polsce, przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia terminowości spłat od klientów, a zatem spada wzajemne zaufanie. Spadek zaufania z kolei może wpłynąć na ograniczenie skali kredytowania w formie kredytu kupieckiego – ocenia Dariusz Szkaradek, prezes zarządu NFG.

 

Niski koszt, duże obawy

Dla 57,3 proc. firm brak terminowych płatności od kontrahentów jest barierą w prowadzeniu działalności. Co trzecia twierdzi, że z powodu zatorów nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, 31,6 proc. ogranicza inwestycje, a 8,5 proc. tnie zatrudnienie.

W zalewie coraz gorszych danych jeden wskaźnik wygląda lepiej niż poprzednio. Przeciętny koszt utrzymania faktury w polskich przedsiębiorstwach jest niższy niż w I kw. br. Wynosi obecnie 5,9 proc. kosztów firmy. Niestety przedsiębiorcy prognozują pogorszenie się sytuacji, więc zaobserwowana poprawa może być krótkoterminowa.

Sytuację może poprawić ustawa antyzatorowa. Przewiduje obowiązek płatności MŚP przez jednostki publiczne w ciągu 30 dni (z wyłączeniem podmiotów ochrony zdrowia) oraz w ciągu 60 dni przez duże firmy. Odsetki za przeterminowane należności wzrosną z 9,5 proc. do 11,5 proc., co ma ograniczyć „kredytowanie” dłużników kosztem wierzycieli.