NS Lublin wygrał przetarg na dostawę, wdrożenie i 3-letni serwis oprogramowania antywirusowego w Komendzie Głównej Policji, w komendach wojewódzkich i szkołach policyjnych. Zgodnie z podpisaną umową pakiet Dr.Web Enterprise Suite został zainstalowany w 22 lokalizacjach dla 20 tys. użytkowników. Wartość kontraktu to 145 tys. zł brutto.