DPD kupiło Siódemkę zgodnie z umową zawartą przed rokiem. Jest następcą prawnym i kontynuatorem działalności, praw i zobowiązań tej spółki. Wszelkie umowy zawarte przez Siódemkę pozostają w mocy, a ich stroną staje się DPD Polska.

Po połączeniu znakiem towarowym używanym od 1 maja br. jest DPD, ale do czasu zakończenia wszystkich operacji związanych z połączeniem znak Siódemki będzie używany jeszcze przez jakiś czas.

W chwili podpisania warunkowej umowy przejęcia w kwietniu 2014 r. Siódemka dysponowała 40 oddziałami, zatrudniała ok. 1,4 tys. pracowników, a DPD miało w Polsce ok. 50 oddziałów i ponad 5,5 tys. pracowników i współpracowników.

Integracja została przeprowadzona na mocy zgody UOKiK wydanej 1 października 2014 r. Według analizy UOKiK przejęcie Siódemki przez DPD w największym stopniu wpłynie na krajowy rynek ekspresowego dostarczania przesyłek i paczek (najpóźniej następnego dnia roboczego od nadania), ale nie ograniczy konkurencji na nim. W ub.r. szacowano, że przychody połączonych firm przekroczą 1 mld zł rocznie.