Dostawcy usług zarządzanych (MSP) z optymizmem patrzą na 2023 rok. Spodziewają się, że ich przychody wzrosną średnio o 33 proc., przeciętnie z 12 mln dol. w 2022 r. do ponad 16 mln dol. w 2023 r. (ok. 65 mln zł) – według raportu Barracuda Networks. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na usługi zarządzane. Przy czym 83 proc. respondentów uważa, że w 2022 r. problemy w globalnej gospodarce były czynnikiem hamującym.

Z badania wynika ponadto, że cyberbezpieczeństwo jest priorytetem dla MSP. Otóż 35 proc. z nich planuje stworzyć centrum operacji bezpieczeństwa (SOC), 34 proc. chce oferować zarządzane wykrywanie i reagowanie (MDR), a 32 proc. rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR).

Jednocześnie dostawcy usług zarządzanych nadal wskazują cyberbezpieczeństwo jako największe wyzwanie (37 proc. w 2023 r., wobec 38 proc. 2022 r.). Zwracają również uwagę na rosnącą potrzebę zabezpieczenia pracy zdalnej i hybrydowej.

Duże potrzeby SOC, mała oferta

Według badania obawy dotyczące bezpieczeństwa pozostają kluczowym obszarem zainteresowania znacznej liczby klientów.

Ponad jedna czwarta (27 proc.) respondentów wskazuje, że trudno jest pozyskać i zatrzymać specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo ich umiejętności są kosztowne, co według MSP najbardziej skłania przedsiębiorców do poszukiwania wsparcia na zewnątrz. Aż 85 proc. pytanych dostrzega wzrost zapotrzebowania na usługę SOC. Jednak obecnie tylko 35 proc. MSP ją oferuje.

Nowe możliwości dla dostawców

Małe i średnie przedsiębiorstwa stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem zniwelowania przepaści między ich obecnym poziomem bezpieczeństwa a odpowiednią ochroną zasobów przed cyberatakami. To otwiera nowe możliwości dla dostawców usług zarządzanych. Dzięki odpowiednio wykwalifikowanym zespołom i szerokiemu wachlarzowi rozwiązań w ofercie mogą nie tylko wesprzeć swoich klientów, ale też poprawić swoją pozycję biznesową” – mówi Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks.

Według menedżera zadaniem MSP jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, luk i podatności, wymagań dotyczących zgodności z przepisami i potrzebnych inwestycji.

Możliwości są w chmurze
Najwięcej badanych MSP twierdzi, że widzi znaczące możliwości biznesowe w:
-aplikacjach opartych na chmurze (42 proc.)
-centrach operacji bezpieczeństwa (29 proc.)
-bezpieczeństwie sieci (27 proc.)
-infrastrukturze opartej na chmurze (24 proc.).

MSP chcą klientów z różnych branż

Dostawcy usług zarządzanych coraz częściej dążą do zróżnicowania swojej grupy klientów. Twierdzi tak niemal połowa (46 proc.) respondentów. W 2022 r. klientów w nowych branżach szukało 37 proc. To pokazuje, że obecnie MSP są bardziej skłonni do zmiany sposobu działania, aby utrzymać lub przyspieszyć swój wzrost.

Aż 85 proc. respondentów przyznało, że planuje zwiększyć swoją ofertę usług zarządzanych z 1 do 8, aby osiągnąć oczekiwany wzrost.

————————

W badaniu przeprowadzonym przez Vanson Bourne na zlecenie Barracuda Networks wzięli udział decydenci i specjaliści z firm dostarczających usługi zarządzane, zatrudniających do 350 pracowników, z Ameryki Północnej, regionu EMEA, Australii i Nowej Zelandii.