Firmy w obliczu pandemii będą chętniej korzystać ze specjalistycznej wiedzy dostawców usług zarządzanych – wynika z badania NTT Ltd. Podwoiła się liczba przedsiębiorstw, które oczekują, że więcej zasobów IT obejmie outsourcing niż pozostanie wewnątrz firmy. Obecnie takich podmiotów jest 23 proc. Za 1,5 roku ich liczba wyniesie 45 proc. – według przewidywań ankietowanych szefów IT oraz liderów biznesu.

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

CIO i wyższy menedżment ma jednak określone wymagania wobec dostawców usług IT. Według raportu ograniczenie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa to zarówno największe wyzwanie, przed którym stoją korporacyjne zespoły IT (57 proc.), jak również główny powód, by rozważyć skorzystanie ze wsparcia dostawcy usług (55 proc.).

W związku z kryzysem COVID-19 można nawet spodziewać się, że obawy firm związane z ochroną cyfrową jeszcze wzrosną.

Znaczenie kompetencji w tym obszarze potwierdzają kolejne dane z badania.

Otóż bezpieczeństwo zostało również ocenione jako najważniejszy czynnik, uzasadniający korzystanie ze wsparcia usługodawcy (32 proc. wskazań).

Niewiele mniejsze znaczenie na liście priorytetów ma poprawa efektywności operacyjnej (30 proc.) oraz wydajności i dostępność (29 proc.).

Firmy doceniają outsourcing

Ponadto w raporcie podkreślono, że aż 84 proc. organizacji uważa, że ??partnerstwa usług zarządzanych przyniosą wartość (w tym 44 proc. – wysoką wartość) w ciągu najbliższych 3-5 lat dzięki ich możliwościom w obszarze bezpieczeństwa. Jednak dostawcy usług nie powinni ograniczać się do tego zadania. Muszą umieć pomóc firmom przywrócić normalną działalność, gdy ich biznesy znów ruszą na dobre.

 
Cenna specjalizacja techniczna i branżowa

Wiedza techniczna od dawna jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez organizacje przy wyborze usługodawcy w obszarze IT (44 proc. wskazań). Organizacje szukają też często firm z wiedzą branżową (30 proc.). Najlepiej, gdy dostawca łączy obie kompetencje.

W szczególności wiedza specjalistyczna w zakresie infrastruktury chmury (73 proc.) i bezpieczeństwa (53 proc.) jest wysoka ceniona u dostawców usług. Liczby te wzrosną w ciągu 18 miesięcy odpowiednio do 77 proc. i 64 proc. – twierdzą respondenci.

Poprawić miejsce pracy i sieć

W czasach kryzysu organizacje mogą wstrzymywać innowacyjne projekty lub rezygnować z nich. Jednak transformacja pozostaje aktualna, z tym że koncentruje się na użytkowniku końcowym – 48 proc. organizacji uważa, że potrzebna jest optymalizacja środowiska pracy, by sprostać zmieniającym się wymaganiom pracowników.

Jednym z głównych celów okazuje się zapewnienie pracownikom bezpiecznego i wydajnego połączenia z siecią. To może wyjaśniać, dlaczego 43 proc. respondentów oceniło SD WAN jako wiodący rozważany projekt.

Co wpłynie na decyzje IT

Ankietowani wskazują, że usługodawcy mogą też pomóc zespołom IT w lepszej współpracy z jednostkami biznesowymi.

Oczekuje się, że najczęstszy wpływ na decyzje dotyczące IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie miało opracowanie nowego produktu (54 proc.). Zmiany regulacyjne (51 proc.), rozwój na nowych rynkach (48 proc.) i niedobór umiejętności (47 proc.) będą również istotne.