Transition Technologies MS, dostawca outsourcingu IT, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2,4 mln nowo emitowanych akcji spółki. Jeśli wszystkie zostaną objęte, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowić ok. 25 proc. udziałów po ofercie.

TTMS należy do Grupy Transition Technologies. Głównymi akcjonariuszami spółki są obecnie Transition Technologies SA (33,4 proc.) i członkowie zarządu tej spółki, Konrad Świrski i Tomasz Gilarski (po 16,7 proc. akcji każdy). Pozostałe udziały są w posiadaniu członków zarządu TTMS: Sebastiana Sokołowskiego (20 proc.), Krzysztofa Zapały i Adama Kaczmarczyka (po 6,6 proc. każdy).

Zagranica i długoterminowe kontrakty fundamentem biznesu

TTMS koncentruje się na międzynarodowym rynku i takich sektorach jak farmaceutyczny i medyczny, przemysł, edukacja oraz zbrojeniowy i kosmiczny. Model sprzedaży jest oparty o umowy ramowe z międzynarodowymi korporacjami. Obecnie ponad 80 proc. (dane za I poł. 2021 r.) przychodów pochodzi z długoterminowej współpracy z klientami, trwającej ponad 5 lat.

Globalny cel

Celem zarządu jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy usług informatycznych dla międzynarodowych korporacji. Strategia rozwoju spółki zakłada maksymalizację przychodów ze sprzedaży usług w sektorach, w których jest ona obecnie aktywna, a następnie ich płynną dywersyfikację, oraz przewiduje dalszą ekspansję poprzez rozwój organiczny i przejęcia. Ostatnio kupiła spółkę w Danii. TTMS chce umacniać się w Europie i Azji.

„Pandemia i popularyzacja pracy zdalnej spowodowały zwiększenie nakładów na digitalizację procesów i wzrost popularności outsourcingu IT. Korporacje, by budować przewagi konkurencyjne, są zmuszone do przyspieszenia transformacji cyfrowej w swoich organizacjach” – twierdzi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Jak podaje spółka, rynek outsourcingu usług IT szacuje się na około 32 proc. rynku usług IT. Na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na 334 mld dol. Według prognoz osiągnie na koniec 2025 r. poziom 398 mld dol.

Ponad 100 mln zł przychodów

Przychody TTMS ze sprzedaży wzrosły do 102,5 mln zł w 2020 r. (CAGR w latach 2018-2020 w wysokości 23,8 proc.).
I poł. 2021 r. wzrost wyniósł 21,3 proc. r/r, do 60 mln zł. EBITDA zwiększyła się do 19 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 63,9 proc.), a w I półroczu 2021 do 10,5 mln zł (+18,6 proc. r/r).

Zysk netto TTMS wzrósł do 12,6 mln zł w 2020 r. (CAGR 2018-2020 87,1 proc.). Po I półroczu 2021 wyniósł 7,2 mln zł (+22 proc. r/r).

W ciągu ostatnich 6 lat zatrudnienie w TTMS wzrosło sześciokrotnie i na koniec września 2021 r. wyniosło ponad 640 pracowników.