Spółka Transition Technologies MS (TTMS), dostawca usług outsourcingu IT, na koniec 2021 r. planuje ofertę publiczną akcji. W związku z zamiarem wejścia na GPW został złożony prospekt w KNF.

TTMS należy do grupy Transition Technologies. Specjalizuje się usługach zarządzanych dla dużych korporacji międzynarodowych. Działa w Polsce i 5 innych krajach (w Malezji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Austrii). Aktywność sprzedażową prowadzi także w krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji. Pozyskuje klientów m.in. poprzez sieć przedstawicielstw handlowych i firmy partnerskie.

Koncentruje się na sektorach odpornych na wahania koniunktury, o wysokich barierach wejścia i potencjale wzrostowym, takich jak: sektor farmaceutyczny i medyczny, przemysł, edukacja oraz zbrojeniowy i kosmiczny. Większość z tych obszarów znacząco się rozwinęła mimo pandemii – zapewnia grupa.

100 mln zł przychodów ze sprzedaży

W latach 2018-2020 przychody ze sprzedaży grupy TTMS wzrosły do 102,5 mln zł w 2020 r. z 66,8 mln zł w 2018 r. (średni roczny wzrost 23,8 proc.).

EBITDA poprawiła się w tym samym okresie do 19 mln zł z 7 mln zł (średnioroczny wzrost na poziomie 65 proc.). Zysk netto wzrósł do 12,6 mln zł z 3,6 mln zł.

Coraz więcej firm wybiera usługi zarządzane

Jak podaje firma, rynek outsourcingu usług IT (warty 334 mld dol. w 2019 r.). szacuje się na około 32 proc. rynku usług IT. W końcu 2025 r. poziom ten może sięgnąć 398 mld dol.

„Dostrzegamy, że postępująca cyfryzacja, szybkie zmiany rynkowe i praca w lockdownie spowodowały, że coraz więcej firm wybiera opcję kompleksowego outsourcingu IT w formie usług zarządzanych, jako niezbędne wsparcie pracowników ich działów IT” – twierdzi Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.
Jak przekonuje, usługi zarządzane pozwalają na zbudowanie partnerskich i długoterminowych relacji z klientami.

Cała grupa Transition Technologies widzi duże możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych, zarówno w Europie, jak i w Azji i USA.