Przed pandemią dostawcy usług zarządzanych spodziewali się w 2020 r. przychodów większych o 17 proc. wobec poprzedniego roku. Obecnie 40 proc. liczy się ze zmniejszeniem swojej prognozy wzrostu o co najmniej 10 proc. – według badania Datto.

Nie świadczy to jednak o słabej kondycji branży – dane pokazują bowiem, że wiele firm utrzyma poziom obrotów podobny jak w 2019 r., a możliwości rozwoju nadal nie brakuje.

W ciągu ostatnich 3 lat roczne przychody 22 proc. dostawców usług wzrosły nawet o 5 proc., a w przypadku 24 proc. respondentów – do 10 proc.

Co więcej, prawie 40 proc. z 1,8 tys. pytanych MSP (managed services providers) twierdzi, że generuje 2,5 mln dol. rocznych przychodów, co zdaniem autorów raportu świadczy o dobrej sytuacji tego sektora i możliwościach, jakie są na rynku.

MŚP potrzebują partnerów IT

Dzięki temu, że IT odgrywa jeszcze większą rolę dla małych i średnich przedsiębiorstw, MSP stali się niezbędnymi partnerami na tym rynku. Mały i średni biznes coraz częściej powierza swoje IT dostawcom usług, a partnerzy czerpią korzyści z tego wzrostu – stwierdzono w raporcie.

Dwa najważniejsze czynniki rozwoju managed services providers to według ankiet generowanie większej części całkowitego przychodu z usług zarządzanych oraz wyznaczanie sobie konkretnych celów, jeśli chodzi o poziom wzrostu oraz przychodów.

Łącznie te dwa czynniki umożliwiają MSP z grubsza podwojenie tempa wzrostu. Na każde 10 proc. przychodów pochodzących z usług zarządzanych dostawcy zwiększają obroty o 0,25 – 0,75 proc. w skali rocznej. Dane wskazują, że większe firmy rosną szybciej.

Lokalne serwery w odwrocie

Mimo niepewności w gospodarce jako głównego powodu potencjalnych problemów finansowych klientów, wzrost migracji do chmury może zrównoważyć ten negatywny czynnik. Otóż według badania 57 proc. dostawców usług oczekuje, że użycie serwerów lokalnych do krytycznych aplikacji spadnie w ciągu najbliższych trzech lat.

Ponadto stwierdzono, że praca zdalna znacznie zwiększyła zapotrzebowanie na chmurę i generalnie na rozwiązania IT w firmach, a MSP odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi na potrzeby związane z cyfryzacją.

Cyberbezpieczeństwo – obawa i szansa

Oprócz nieprzewidywalnej sytuacji w gospodarce, dostawcy usług zarządzanych najbardziej obawiają się bezpieczeństwo cyfrowe – dla 34 proc. jest o główny problem. Obawy te nawet wzrosły wobec 2019 r. (30 proc. wskazań). Jednak może to także świadczyć o większym zapotrzebowaniu na usługi bezpieczeństwa ze strony klientów, ponieważ rośnie świadomość przedsiębiorców w tej kwestii. Zdaniem autorów raportu to kolejny powód do optymizmu dla MSP, które oferują usługi IT security.  

 

5G to nowe możliwości

Z badania wynika, że dostawcy usług zarządzanych wiążą spore nadzieje z 5G, ponieważ ich klienci zyskają nowe możliwości dzięki szybszym sieciom bezprzewodowym. MSP liczą, że 5G otworzy także dla nich sporo opcji wspierania firm w opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu tej technologii – wynika z badania.

W badaniu przeprowadzonym przez Datto wzięło udział 1,8 tys. dostawców usług zarządzanych na świecie.