Podjęcie tej decyzji umożliwia  rozpoczęcie starań o pozyskanie głosów popierających jej aktualny uzupełniony plan postępowania naprawczego. Sąd przyjął również harmonogram, zgodnie z którym 15 listopada rozpocznie się rozprawa zatwierdzająca. Podczas niej sąd może zatwierdzić nasz plan, co przybliżyłoby nas do zakończenia postępowania prowadzonego zgodnie z Chapter 11

Powyższe ustalenia to kolejne pozytywne informacje dla spółki Avaya. Warto przypomnieć,  że niedawno firma doszła do porozumienia z komitetem wierzycieli niezabezpieczonych  w sprawie poparcia uzupełnionego planu. Oznacza to, że plan ten jest teraz wspierany przez powołaną ad hoc grupę wierzycieli uprzywilejowanych, agencję Pension Benefit Guaranty Corporation i komitet UCC. Koncern zapowiada, iż w nadchodzących tygodniach będzie kontynuować prace nad pozyskaniem wsparcia pozostałych interesariuszy.