„Strategia chmury ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Powinna zwięźle określać jej rolę w przedsiębiorstwie” – apeluje Raj Bala, dyrektor ds. badań w Gartnerze.

„Przejście do chmury bez strategii skutkuje wdrożeniem bez przygotowania. Konsekwencją są wyższe koszty, chaotyczne zarządzanie, luki w zabezpieczeniach i niezadowolenie z wyników chmury” – ostrzega ekspert.

Trzeba wyważyć niebezpieczeństwa i korzyści

Ustalając strategię dotyczącą cloud computingu, architekci oraz liderzy odpowiedzialni za infrastrukturę i operacje muszą ocenić zagrożenia związane z chmurą dla następujących pięciu rodzajów ryzyka:

  • zwinności
  • dostępności
  • dostawcy
  • braku zgodności
  • zagrożenia dla bezpieczeństwa

Możliwe problemy należy porównać z potencjalnymi korzyściami.

„Zarządzanie ryzykiem musi być integralną częścią każdego procesu strategii chmury” – radzi analityk.

Uważa, że sformułowanie strategii wyjścia z chmury przed rozpoczęciem projektu, albo zarządzanie ryzykiem dostawcy to kluczowe kroki w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrożenia chmury.

„Czy chmura jest tańsza?”

Jak przyznaje ekspert, jedno z najczęściej zadawanych przez klientów pytań dotyczących chmury brzmi: „Czy naprawdę jest tańsza?”.

Analityk komentuje, że nie da się na nie w prosty sposób odpowiedzieć, ponieważ całkowity koszt zależy od rodzaju usług i charakterystyki obciążeń, a także od konkretnej firmy. Według niego korzyści dotyczą raczej innowacji i szybkości niż kosztów.

3 drogi do chmury

W wielu przedsiębiorstwach strategia cloud computingu – według sugestii Gartnera – powinna uwzględniać różne możliwe drogi do chmury, takie jak:

• Rehosting – służy do przenoszenia aplikacji przy minimalnym wysiłku, co oznacza jednak również niewielką zmianę i skromne korzyści, ponieważ aplikacje niewiele się zmieniają.

• Refactoring – oznacza korzystanie z usług, takich jak bazy danych zarządzane w chmurze, zamiast migrowania istniejących baz do chmury i dalszego zarządzania nimi wewnętrznie, ale w innym miejscu.

• Rebuilding – służy do odtworzenia aplikacji strategicznej z natywną architekturą chmury, która umożliwia korzystanie ze skalowalności i rozliczeń pay-per-use.

Jak zmieni się rola działu IT

Bez względu na strategię drogi do chmury zmieni się rola wewnętrznego działu IT. Zwykle wyznacza się architekta chmury, ustanawia centrum doskonałości czy tworzę grupy brokerów usług w chmurze – jak to określa Gartner, która z jednej strony współpracuje z osobami reprezentującymi potrzeby biznesowe, a z drugiej z dostawcami usług chmurowych.

Z biegiem czasu dział IT może ułatwić jednostkom biznesowym firmy wybór i wykorzystanie odpowiednich usług.

Współodpowiedzialność w chmurze

Podstawową zmianą, jaką wprowadza przetwarzanie w chmurze, jest koncepcja modelu współodpowiedzialności.

Otóż obowiązki dostawcy są określone przez funkcje i możliwości oferowanej usługi w chmurze. Z kolei obowiązkiem klienta według Gartnera jest wykorzystanie możliwości usługi w ramach własnych procesów w przedsiębiorstwie, w celu uzyskania pożądanego rezultatu.

Bez szkolenia ani rusz

„Klienci korzystający z chmury muszą zrozumieć, czego mogą oczekiwać od swojego dostawcy i za co sami są odpowiedzialni. Ponieważ umiejętności i doświadczenie są niezbędne do odpowiedzialnego korzystania z usług w chmurze, przedsiębiorstwa powinny ułatwiać szkolenia, edukację i ostatecznie certyfikację swoich pracowników korzystających z usług w chmurze”- zaleca Raj Bala.

Rady oparto na raporcie Gartnera „7 Elements for Creating a Pragmatic Enterprise Cloud Strategy”.