Dom Maklerski PKO BP podwyższył cenę docelową akcji AB z 43,20 zł do 49 zł. Tak jak poprzednio analitycy rekomendują inwestorom „kupuj” papiery spółki. W przypadku Actionu obniżono cenę docelową z 55,30 zł do 42,50 zł, podtrzymując rekomendację 'trzymaj’.

Jak oceniają analitycy, AB powinny sprzyjać poprawiające się dane makro w Czechach, widoczne w wynikach spółki zależnej broadlinera – ATC (w poprzednich 3 kwartałach osiągnęła 27 proc. wzrostu sprzedaży rok do roku). DM PKO BP chwali wrocławską spółkę za słuszną jego zdaniem strategię, która polega m.in. na ekspansji na rynku detalicznym poprzez sieci franczyzowe oraz zwiększaniu sprzedaży małym i średnim resellerom. Analityk zauważa także rozwój portfolio w kluczowych biznesach AB (IT, RTV AGD). Możliwości grupy w tych segmentach poprawi także urochomienie w br. nowego centrum logistycznego w Magnicach.

W aktualnym roku finansowym AB (zakończy się 30 czerwca br.) dom maklerski prognozuje 6,95 mld zł przychodów (+21 proc. rok do roku) oraz 67,3 mln zł zysku netto (+17 proc.).

W przypadku Actionu analitycy zauważają, że niemiecka spółka broadlinera (Action Europe) wciąż nie wypracowuje zysku netto (ma pojawić się w 2016 r.), a rynek marek własnych, które są istotnym elementem biznesu dystrybutora, jest coraz trudniejszy. Ponadto dodatkowych przychodów z usług logistycznych w opinii DM PKO BP można spodziewać się w przyszłym roku. Sygnalizuje także obawy co do skuteczności zarządzania polityką walutową dystrybutora, nawiązując do wyników I kw. br. (słabszy bilans Action wyjaśniał m.in. drogim dolarem, co zmniejszyło popyt z uwagi na podwyżki cen sprzętu).

Analitycy doceniają jednak pozytywne czynniki w przypadku Actionu: spółka jest liderem na rynku przetargów, ma mocną pozycję wśród klientów korporacyjnych, zwiększa eksport, utrzymuje dyscyplinę kosztów, ma najlepszy wśród konkurentów cykl konwersji gotówki.

Według DM PKO BP w 2015 r. Action osiągnie 5,85 mld zł przychodów (+7,4 proc. r/r) i 60,5 mln zł zysku netto (-13,5 proc.).

Zdaniem domu maklerskiego w krótkim terminie największe ryzyko dla broadlinerów jest związane z wprowadzeniem odwróconego VAT-u na telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier od 1 lipca. Otóż nowe przepisy w krótkim terminie mogą doprowadzić do zmniejszenia obrotów wymienionymi produktami. Zakładany przez analityków spadek przychodów z tego tytułu oceniono na 54 mln zł kwartalnie w przypadku AB i 45 mln zł dla Actionu. Taki efekt może utrzymać według DM PKO BP przez 4 kwartały. Jednak w dłuższym terminie skutki odwróconego VAT-u dla dystrybutorów powinny być pozytywne, w postaci mniejszej presji na marże, dzięki oczyszczeniu rynku z firm, których działanie prowadzi do spadku cen.