Badanie przeprowadzono w I kw. 2013 r. W porównaniu z podobnym – sprzed dwóch lat –  udział firm, które wymieniają desktopy po okresie dłuższym niż 6 lat wzrósł o 18 p.p. Zdaniem agencji badawczej wpływ na to ma fakt, że obecnie kilkuletnie komputery wystarczają do zwykłej pracy biurowej, w której nie wymaga się dużych mocy obliczeniowych. Wydłużenie czasu użytkowania komputerów stacjonarnych zaobserwowano także w badaniu małych i średnich przedsiębiorstw (zrealizowanym w I poł. 2012 r.), gdzie średni czas wymiany wrósł z 3,9 lat w 2005 r. do 4,7 w 2012 r.

Z laptopów natomiast korzysta się przeciętnie nie dłużej niż przez 4 lata i ta średnia wartość nie uległa zmianie w okresie jaki upłynął między badaniami. Nie zmieniła się również struktura kategorii – w dalszym ciągu zdecydowana większość firm wymienia komputery przenośne po upływie od 3 do 5 lat.

Zakupy sprzętu IT w 2012 roku

W minionym roku zdecydowana większość (89%) dużych przedsiębiorstw kupiła komputery stacjonarne, trzy czwarte zdecydowało się na zakup laptopów, netbooki kupiła co dziesiąta firma (10%). Największy udział w zakupach desktopów miały przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (96%) oraz zajmujące się produkcją urządzeń (94%). Najmniejszy notowały firmy związane z ochroną zdrowia oraz transportem (82%) i logistyką (82%).

W przypadku laptopów największy udział notują branże produkcyjne. Natomiast firmy zajmujące się ochroną zdrowia laptopy kupują zdecydowanie najrzadziej (38%). Proporcje firm kupujących smartfony wyglądają podobnie – w przypadku firm produkujących gotowe wyroby i urządzenia najwięcej jest takich, które dokonały zakupu smartfonów w 2012 r. W służbie zdrowia takich firm jest najmniej, zaledwie co dziewiąta zdecydowała się wydać pieniądze na smartfon. Tablety i netbooki są najpopularniejsze w branży handlowej.