Wielkość długów sklepów komputerowych zgłoszonych w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej wynosi 26 mln zł. Przeterminowane płatności, tj. nieuregulowane przez co najmniej 60 dni, lub zaległości wobec banków, ma średnio co 16 przedsiębiorca. Daje to 4 pozycję na liście najbardziej zadłużonych sektorów handlu detalicznego. Nie musi to jednak oznaczać, że wszyscy przedsiębiorcy zgłoszeni do BIG mają kłopoty finansowe. Niektórzy nie płacą faktur, ale mają się całkiem dobrze. Tym niemniej biznesy komputerowe generalnie trudno zaliczyć do dobrze prosperujących. Mieszczą się wśród branż, w których odsetek sklepów o słabej kondycji finansowej wynosi 70 – 79 proc. – według wywiadowni gospodarczej Bisnode.

W sumie długi firm handlowych w całym kraju sięgają 1 mld zł. Według Bisnode w dobrej kondycji finansowej jest dziś 3 razy mniej przedsiębiorców z branży niż 7 lat temu.