Spadek sprzedaży w polskich firmach między 13 a 19 kwietnia można szacować na 39 proc. – twierdzi BIG InfoMonitor, na podstawie danych z Rejestru Dłużników. W takiej skali spadła liczba zapytań o wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów – w ujęciu rok do roku.

Spadek sprzedaży przedsiębiorstw zablokowanych przez pandemię w pierwszym tygodniu zamknięcia gospodarki wyniósł ponad 20 proc. wobec analogicznego tygodnia ub.r. W kolejnych tygodniach spadek przekroczył 30 proc. W piątym tygodniu kwarantanny utrzymał się na zbliżonym poziomie do spadku odnotowanego tydzień wcześniej. Między 13 a 19 kwietnia wyniósł 39 proc. wobec 41 proc. w okresie od 5 do 12 kwietnia – ocenia BIG w oparciu o liczbę sprawdzeń w rejestrze dłużników.

 

 

 

Dane pokazują, że polska gospodarka coraz bardziej wyhamowuje – ocenia Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.