72 proc. przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. Jedna czwarta (25 proc.) nie widzi znaczącej zmiany. Zaledwie 3 proc. twierdzi, że w minionym półroczu poprawiło się dla nich otoczenie biznesowe – według badania CBM Indicator dla Konfederacji Lewiatan.

Najgorzej mają się w tym roku małe firmy – 75 proc. drobnych przedsiębiorców wskazuje na pogorszenie warunków do prowadzenia biznesu. Ten problem dotyka natomiast 64 proc. średnich podmiotów i 60 proc. dużych.

Nic dziwnego, że w polskim biznesie przeważa pesymizm. Większość ankietowanych przedsiębiorców (67 proc.) ma negatywne nastawienie, a 33 proc. – czyli jednak nie tak mało – jest pozytywnie usposobiona. Wynika z tego, że nawet w trudnych czasach sporo polskich przedsiębiorców uważa, że pokona kolejne trudności.

Najbardziej pesymistycznie (66 proc. pytanych) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z małych firm (w średnich 59 proc., a w dużych 52 proc.).

Większość obawia się zmian przepisów

Przedsiębiorców zapytano też, co myślą o prowadzeniu firmy w 2022 r., w kontekście zmian w prawie i działań administracji. Dla większości nie wróżą one niczego dobrego. Aż 69 proc. respondentów obawia się takich zmian, w tym najwięcej, co ciekawe, w średnich firmach (70 proc.), niewiele mniej jednak w małych (69 proc.) i dużych (64 proc.).

Pozytywne nastawienie do prowadzenia firmy w br. w warunkach tworzenia nowych przepisów i aktywności urzędników ma 27 proc. firm (30 proc. dużych oraz 27 proc. małych i średnich). Zatem nowe regulacje są mniej uciążliwe dla dużych przedsiębiorstw.

————

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu” przeprowadził w sierpniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.