Mimo że pandemia przycichła i zniesiono blokady dla biznesu, polscy przedsiębiorcy wydają się coraz bardziej zafrasowani otaczającą ich rzeczywistością. Otóż 69 proc. uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu, 26 proc. nie widzi znaczącej zmiany, a zaledwie dla 5 proc. warunki się poprawiły – wynika z badania CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Zwłaszcza małe firmy (70 proc.) są zdania, że warunki prowadzenia działalności są gorsze w br. Pod górkę ma również niewiele mniej średnich (68 proc.) i dużych firm (64 proc.).

Większość jest negatywnie nastawiona do prowadzenia biznesu

Aż 55 proc. firm ma negatywne nastawienie do prowadzenia biznesu w 2021 r. (w tym 56 proc. dużych i małych oraz 50 proc. średnich). Nastroje są więc słabe niezależnie od wielkości biznesu.

Pozytywne nastawienie sygnalizuje tylko 44 proc. respondentów. Więcej optymistów jest w średnich podmiotach, choć ten odsetek też nie powala (47 proc.).

Ponad 60 proc. obawia się zmian przepisów

Aż 63 proc. przedsiębiorstw obawia się zmian w prawie i działań administracji. Niepokój panuje zwłaszcza w dużych podmiotach (66 proc.) i małych (64 proc.), a nieco mniejszy w średnich firmach (57 proc.).

Tylko 36 proc. firm ma pozytywne nastawienie w tej kwestii (41 proc. średnich, 35 proc. małych i 34 proc. dużych).

—–

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu” przeprowadził w sierpniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Konfederacja Lewiatan