Nowe przepisy nie spowodują podwyżek, zapobiegną natomiast monopolizacji rynku przez największych graczy – utrzymuje Diners Club w związku z protestami, jakie wywołała nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, nad którą pracuje Sejm. Przewiduje ona czasowe wyłączenie systemów trójstronnych organizacji płatniczych spod obowiązujących stawek interchange (0,2 proc. dla kart debetowych i 0,3 proc. dla kredytowych). Przeciwko takim wyjątkom są organizacje przedsiębiorców (POHiD, PIH, POPIHN, ZPP, IGHP, BARIP), ponieważ wymienione systemy będą mogły wydawać karty z opłatami wyższymi niż ustawowe minimalne stawki. „Rozwiązanie to w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje systemy płatnicze wydające karty generujące wysokie koszty dla handlu” – twierdzi Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Diners Club zapewnia, że zmiany w ustawie oznaczają jedynie czasowe utrzymanie obecnego stanu prawnego dla najmniejszych firm kartowych – ponieważ przepisy określające maksymalną stawkę opłaty interchange nie mają zastosowania do systemów trójstronnych (w których opłata interchange nie występuje), stawki opłat są w nich obecnie ustalane indywidualnie z akceptantami (czyli mogą być wyższe, ale tylko wtedy, gdy akceptant zgadza się na nie).

Firma podaje dane NBP, według których ustawowy wyjątek dotyczy niewielkiego rynku – systemy trójstronne nie przekraczają 0,3 proc. udziału w wartości transakcji i 0,8 proc. liczby kart.
 
„Okres przejściowy jest dla nas niezbędny aby przebudować model biznesowy i utrzymać się na rynku” – wyjaśnia Katarzyna Fatyga, dyrektor generalna Diners Club Polska. Nowelizacja ustawy daje na to czas do 9 grudnia 2018 r. Wyłączenie trwające ponad 3 lata będzie dotyczyło tylko kart wydanych w Polsce i nie będzie obejmowało kart firmowych.

Diners Club zaznacza, że nowelizacja pozwoli na utrzymanie konkurencyjności na rynku systemów płatniczych i ułatwi budowę nowych systemów w Polsce. Według firmy taką opinię podzielają m.in. Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Uwag do projektu ustawy nie zgłosiła Komisja Nadzoru Finansowego.

W ocenie Diners Club stosowanie jednakowych przepisów w odniesieniu do wszystkich systemów kart płatniczych spowoduje wzmocnienie dominujących pozycji dużych graczy kosztem mniejszych podmiotów (dwie największe firmy kartowe działające w Polsce mają dziś łącznie ponad 99 proc. udziałów w rynku).

POHiD wyraża natomiast obawę, że wyłączenie systemów trójstronnych spod regulacji ustawowej może zwiększyć udział w rynku kart o najwyższych kosztach, odwracając pozytywne skutki ostatniej obniżki opłat intechange dla wszystkich uczestników rynku.