Dell Technologies wydzieli swoich 81 proc. udziałów w VMware. Powstaną dwie samodzielne spółki publiczne – zapowiedziała korporacja.

W ramach transakcji spin-off VMware wypłaci specjalną dywidendę w wysokości 11,5 – 12 mld dol. wszystkim akcjonariuszom spółki, w tym Dellowi, który otrzyma z tego 9,3 – 9,7 mld dol.

Dell przejął większość udziałów w VMware w 2016 r., wraz z zakupem EMC za 58 mld dol.

Dell z mniejszym ciężarem długu

Plan oddzielenia specjalisty od wirtualizacji Dell potwierdził w lipcu 2020 r., jako jedną z rozważanych opcji. Transakcja ma zostać sfinalizowana w IV kw. 2021 r. Warunkiem jest m.in. korzystna decyzja urzędu skarbowego w sprawie wolnego od podatku spin-offu.

Uzyskana kwota ponad 9 mld dol. zostanie przeznaczona na zmniejszenie wynoszącego ponad 33 mld dol. (non-DFS) zadłużenia Della, które kilka lat temu mocno urosło w związku z koniecznością sfinansowania transakcji zakupu EMC (od tego czasu część wierzytelności już spłacono). Po finalizacji transakcji akcjonariusze Della otrzymają w przeliczeniu 0,44 akcji VMware’a na 1 akcję Della.

Wiadomość spodobała się inwestorom – akcje Della zyskały wczoraj nawet 9 proc.


Strategiczne partnerstwo nie pójdzie w odstawkę

Po wyjściu Della z VMware’a firmy zamierzają kontynuować strategiczne partnerstwo i tworzyć wspólne rozwiązania.

Obecnie współpraca Della i VMware’a obejmuje wejście na rynek, usługi, badania i rozwój, własność intelektualną.

„Obie firmy pozostaną ważnymi partnerami” – zapewnia Michael Dell. „Jednocześnie Dell Technologies będzie nadal modernizował swoje podstawowe biznesy, infrastrukturalny i komputerowy, i wykorzystywał nowe możliwości dzięki otwartemu ekosystemowi, aby się rozwijać w chmurze hybrydowej i prywatnej, na brzegu sieci i w telekomunikacji” – zapowiada lider korporacji.

Bez zmian personalnych na górze

Po zakończeniu wydzielenia Michael Dell pozostanie prezesem i dyrektorem generalnym Dell Technologies, a także przewodniczącym rady dyrektorów VMware. Zane Rowe będzie nadal tymczasowym CEO VMware, po odejściu w lutym Pata Gelsingera. Zarząd pozostanie niezmieniony.

Dell i VMware zawrą nową umowę

„Dell Technologies i VMware zawrą umowę handlową, która zachowa unikalne i zróżnicowane podejście firm do wspólnego opracowywania krytycznych rozwiązań oraz dostosowania działań sprzedażowych i marketingowych. VMware będzie nadal korzystać z usług finansowych Della, aby pomóc swoim klientom w finansowaniu cyfrowej transformacji” – komunikuje Dell Technologies.

Kolejne 5 lat w biznesowym tandemie

Wśród korzyści ze spin-offu wymienia się obok uproszczenia struktury kapitałowej obu firm większą „strategiczną elastyczność”. Skoro tak, to mogliby skorzystać konkurenci Della współpracujący z VMware’m, jak HPE.

Z zapowiedzi wynika jednak, że mimo roszad kapitałowych Dell zachowa swoje interesy w VMware i strategiczne więzi pozostaną silne dzięki nowej umowie.

Mianowicie Dell zapowiada kontynuację współpracy obu firm w ramach rozwiązań, w tym VxRail i VMware Cloud na Dell EMC oraz w nowych obszarach wspólnych innowacji, takich jak przetwarzanie brzegowe, telco i 5G. Ponadto VMware, oprócz możliwości korzystania z usług finansowych Della, ma zwiększać przychody poprzez kanał sprzedaży tej firmy.

Zapowiedziano też „sformalizowany proces zarządzania powiązany z osiągnięciem celów umowy handlowej”.

W takim układzie Dell i VMware pozostaną przez 5 lat z możliwością przedłużania umowy co roku o kolejne okresy.