Obecnie sprzedaż pośrednia stanowi około połowy obrotów Della, ale firma nie wyklucza, że ten udział będzie większy. Michael Dell podczas konferencji Canalys Chanels Forum w Barcelonie zwrócił się do partnerów, że udział sprzedaży pośredniej w Dellu "zależy od was". Poinformował, że wzrost w tym obszarze jest dwucyfrowy. "Nigdy nie ustalaliśmy górnego limitu sprzedaży w kanale" – zapewnił CEO. Przypomniał, że od 2007 r., gdy Dell był firmą sprzedającą bezpośrednio, w jej biznesie nastąpiła zasadnicza zmiana.

Michael Dell pytany o strategię spółki Dell – EMC w kwestii sprzedaży pośredniej, stwierdził że połączy ona najlepsze rozwiązania obu dotąd oddzielnych firm. Zadeklarował, że Dell zamierza chronić benefity partnerów EMC, jak również zachęcać większą liczbę resellerów i integratorów do współpracy. "Wielu jest zainteresowanych możliwością sprzedawania naszych serwerów i pamięci masowych" – twierdzi szef korporacji.

Michael Dell zapowiedział, że priorytetami w najbliższych latach będą NPS (net promoter score – wskaźniki oceny) partnerów i klientów, jak również pracowników firmy. Ponadto zamierza skoncentrować się na wzroście udziału rynkowego nowego koncernu oraz kwestiach finansowych, jak przepływy pieniężne i EBIDTA.

Omawiając rynkowe trendy Michael Dell zauważył, że chmura nie jest miejscem, lecz sposobem działania, podobnie jak Internet. Podkreślił, że trwa cyfrowa transformacja i IT staje się technologią biznesu. Dlatego jest optymistą co do rozwoju rynku. Według niego jest on w fazie wzrostu do globalnej wartości 8 bln dol. w ciągu 5 lat. "Dzisiaj niczego nie da się zrobić bez technologii. Ona obejmuje każdą branżę" – uzasadnia Michael Dell.