Przychody firm OEM na rynku zewnętrznych pamięci masowych dla przedsiębiorstw stopniały w I kw. br. o 8,2 proc. rok do roku, do 6,5 mld dol. – według IDC – mimo że w przeliczeniu na pojemność odnotowano 3-procentowy wzrost, do 17,3 eksabajtów.

Natomiast firmy ODM, sprzedające storage bezpośrednio operatorom hiperskalowych centrów danych, osiągnęły większe wpływy niż rok wcześniej (+6,9 proc.) i to przy pojemności mniejszej o ponad 20 proc. (54,8 eksabajtów).

W sumie dostawy storage'u firm OEM, ODM i pamięci serwerowych spadły w I kw. br. o ponad 18 proc. w ujęciu ilościowym (92,7 eksabajtów).

Przede wszystkim wyraźny był minus na pamięciach hybrydowych (-11,5 proc., 2,5 mld dol.). Storage all flash utrzymał poziom sprzedaży wobec ub.r. (+0,4 proc., 2,8 mld dol.).

Według analityka to był trudny kwartał dla markowych producentów, ponieważ skutki pandemii uderzyły w przedsiębiorstwa. Natomiast firmy ODM korzystały dzięki rosnącym wydatkom operatorów hiperskalowych data center. Przewiduje się, że ich zapotrzebowanie pozostanie duże w pierwszej połowie 2020 r., ponieważ nadal wiele przedsiębiorstw będzie korzystało z pracy zdalnej. Konsumenci i pracownicy potrzebują narzędzi do współpracy w chmurze oraz do cyfrowej rozrywki w modelu streamingu.

NetApp w największym dołku, Huawei z największym wzrostem

Dell, zdecydowanie największy dostawca storage'u dla przedsiębiorstw (33,2 proc. udziału), odnotował w I kw. br. spadek taki jak cały rynek (-8,2 proc.). Ponownie największy dołek w czołówce (-20 proc.) miał NetApp, którego sprzedaż storage'u w ujęciu wartościowym topniała wyraźnie już przed pandemią. Także HPE odnotował dwucyfrowy spadek (-17 proc.).

Największy wzrost wśród dużych dostawców osiągnęło natomiast Huawei (+17,7 proc.), ale jego udział w rynku jest stosunkowo niewielki (4,2 proc. w I kw. br.). Blisko 18-procentowy wzrost przełożył się dla chińskiego koncernu na przychody na storage'u większe o ok. 50 mln dol. niż rok wcześniej.

Najwięksi dostawcy zewnętrznych pamięci masowych dla przedsiębiorstw