W III kw. br. sprzedaż pamięci masowych dla przedsiębiorstw była wyższa o 19,4 proc. wobec ub.r., osiągając wartość 14 mld dol. W przeliczeniu na pojemność wzrost wyniósł 57,3 proc., do wielkości 113,9 eksabajtów.

Analityk wyjaśnia kontynuację wzrostów z poprzednich kwartałów trwającym cyklem wymiany infrastruktury, koniecznością dostosowania systemów do większych obciążeń oraz rozwojem chmury publicznej. Według niego przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają wartość danych, dlatego inwestują w systemy pamięci masowej.

W przypadku serwerowych pamięci masowych wzrost wyniósł 10,1 proc., do 3,8 mld dol. (27,3 proc. rynku). Segment zewnętrznych rozwiązań urósł o 12,5 proc., do 6,3 mld dol. (45 proc. rynku).

Ponownie znacznie zwiększyli udziały producenci ODM (original design manufacturers), osiągając wzrost ponad 45 proc., ze względu na zapotrzebowanie na storage w hiperskalowych centrach danych. Taka sprzedaż to już 27,7 proc. rynku (3,9 mld dol.).

Wśród producentów Dell umocnił się na pozycji lidera światowego rynku, zwiększając sprzedaż w ujęciu wartościowym o 19 proc., podczas gdy jego główny rywal – HPE wraz z joint venture H3C Group odnotował ponad 3-procentowy spadek. Koncentrujący się na rozwiązaniach flash i hybrydowych NetApp, od niedawna strategiczny sojusznik Lenovo, poprawił się o 15 proc.

Najwięksi dostawcy pamięci masowych dla przedsiębiorstw


Producent Przychody w III kw. 2018 r. (mld dol.) Udział w rynku w III kw. 2018 r. Przychody w III kw. 2017 r. (mld dol.) Udział w rynku w III kw. 2017 r. Wzrost rok do roku
Dell 2,6953 19,20% 2,2127 18,8% 21,8%
HPE/New H3C Group 2,2993 16,40% 2,3774 20,20% -3,3%
NetApp 0,8082 5,80% 0,7007 6,00% 15,30%
Hitachi 0,4279 3,00% 0,4759 4,00% -10.1%
Huawei 0,422 3,00% 0,3737 3,20% 12,90%
IBM 0,4027 2,90% 0,5099 4,30% -21,0%
Lenovo 0,37 2,60% 0,1904 1,60% 94,30%
Inspur 0,3133 2,20% 0,1895 1,60% 65,30%
Firmy ODM 3,8879 27,70% 2,6665 22,70% 45,80%
Inni 2,42 17,20% 2,0725 17,60% 16,80%
Razem 14,0466 100,00% 11,7692 100,00% 19,40%

Źródło: IDC