Datech Solutions, jednostka biznesowa Tech Data, a TD Synnex company, skoncentrowana na rozwiązaniach Autodesk, zawarła umowę z ProModel, amerykańskim dostawcą rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji opartych na symulacjach.

Umowa jest częścią szerszego planu strategicznego, w ramach którego Datech zapewni wybrane dodatkowe rozwiązania, które umożliwią partnerom zwiększenie wartości dodanej dla klientów.  

Kontrakt z ProModel pozwala partnerom z branży architektonicznej i mechanicznej poszerzyć portfolio oferowanych produktów. Dzięki narzędziom ProModel AutoCAD Edition mogą dostarczyć rozwiązanie, które pozwala użytkownikom na szybkie definiowanie i symulowanie modelu procesu w programach AutoCAD Architecture oraz AutoCAD Mechanical, który można następnie przeglądać, modyfikować i finalizować.

ProModel ściśle współpracuje z zespołami Autodesk, aby rozwijać i w pełni wykorzystać wspólne rozwiązanie. Datech Solutions zapewnia natomiast partnerom Autodesk specjalistyczne usługi.

Za sprzedaż rozwiązań ProModel odpowiada w Polsce Business Development Manager, Bartosz Kordek.