Dariusz Fabiszewski ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w branży IT i w firmach konsultingowych. Przed przejściem do Cisco pracował w Ernst & Young jako kierownik i ekspert w Dziale Doradztwa Biznesowego, w latach 2003-2009 był dyrektorem generalnym IBM, a wcześniej dyrektorem zarządzającym w Fujitsu Siemens Computers, odpowiedzialnym za Polskę, Czechy, Rosję i kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Dariusz Fabiszewski sprawował także funkcje dyrektora zarządzającego w Siemens Nixdorf Information Systems AG oraz Siemens Business Services and Information & Communications Products w Polsce.

Nowy szef Cisco w Polsce jest absolwentem Telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej

Paweł Malak pozostał w Cisco jako dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż do sektora Enterprise na rynkach wschodzących.