Na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji zostało przeprowadzone badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie dla rozwoju Polski mają dane i ich przetwarzanie. Wyniki pokazały, że zwiększenie intensywności oparcia działalności gospodarczej o dane skutkuje ponadprzeciętnym przyrostem produkcji w porównaniu do innych sposobów jej zwiększania. Wynika z tego, że spośród dostępnych dla nas dróg rozwoju najkorzystniejsze jest inwestowanie w gospodarkę opartą o dane. Polska gospodarka może odnieść olbrzymie korzyści dzięki zwiększonej produktywności i nowym modelom biznesowym.  

Na podstawie wyników badania i innych prac analitycznych opracowana została koncepcja Przemysłu+. Pokazuje ona możliwość rozwijania w Polsce gospodarki cyfrowej oraz określa warunki jej powodzenia. Przede wszystkim konieczne jest rozwijanie w naszym kraju dziedzin związanych ze zbieraniem, analizowanym oraz przetwarzaniem danych.

Mamy kompetencje i możliwości rozwijania zarówno centrów danych jak i rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analityki. Do pełnego wykorzystania naszych kompetencji analitycznych potrzebna jest cyfryzacja polskiego przemysłu. W efekcie tego generowane dane przemysłowe pozwolą na istotny wzrost produktywności. Równie ważne, zdaniem autorów koncepcji Przemysłu+, jest zapewnienie bezpiecznego obrotu gospodarczego dla obywateli i przedsiębiorców w świecie cyfrowym.

Rynek danych w Polsce rozwija się szybciej niż w Unii Europejskiej. Dynamika wzrostu w latach 2015-2016 wyniosła 28,9 proc. i była wyższa niż łączna dynamika krajów unijnych (9,3 proc). W Polsce widać już zalążki gospodarki opartej o dane. Są firmy, które z sukcesami oferują swoje usługi na rynku polskim i europejskim oraz wychodzą na rynki światowe. Potrzeba jednak jeszcze systematycznych działań na rzecz warunków rozwoju w naszym kraju dziedzin związanych z przetwarzaniem danych. Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji, może w tym pomóc program Przemysł+.