Dyrektorem handlowym Asbisu została w listopadzie 2010 r. Ewa Dębowska, dotychczas zatrudniona w Actionie na stanowisku Dyrektora Działu Oprogramowania i PC Systems (od stycznia 2009 r.). W Actionie pracowała od 2005 r., początkowo jako Dyrektor Działu Oprogramowania i Komponentów. Nowa menedżer Asbisu zaczynała karierę w 1996 r. w Tech Dacie na stanowisku handlowca, w latach 1998-2004 odpowiadała za Dział Komponentów.
Ewa Dębowska jest absolwentką Politechniki Warszawskiej.

Stanowisko kierownika Działu Sprzedaży objęła Iryna Markivska, która pracowała wcześniej jako Project Manager w Actionie. Karierę w branży IT rozpoczęła jako Product Manager linii Creative Labs, ma doświadczenie w sprzedaży w kanale resellerskim, detalicznym, B2B i E-commerce.
Nowa kierownik Działu Sprzedaży ukończyła ekonomię w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jest doktorantem SGH.

Nowym pracownikiem Asbisu od października 2010 r. jest Volodymyr Borovyk, który objął funkcję Product Managera (notebooki i netbooki). W latach 2004 – 2010 Volodymyr Borovyk był Product Managerem Actionu, odpowiedzialnym był za tworzenie strategii biznesowej, polityki marketingowej i rozwój sieci dealerskiej.
Volodymyr Borovyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie – The Polish Open University.

Do zespołu SAS (System and Solutions) dołączył Krzysztof Kuryś, wcześniej Product Manager ds. komponentów w Actionie. Jest on związany z branżą IT od 1993 r. Początkowo był handlowcem w JTT Computer i Formacie. W latach 1998 – 2006 pracował w California Computer jako handlowiec, a następnie Product Manager rozwiązań serwerowych Intela i Supermicro. W latach 2006 – 2010 piastował on stanowisko Product Managera rozwiązań serwerowych Intela i HP, Supermicro oraz APC.
Krzysztof Kuryś ukończył Moskiewski Instytut Górniczy.