Avaya przedstawiła nową wersję pakietu oprogramowania do zarządzania siecią – CajunView 4.0. Oprogramowanie umożliwia administratorom sieci szczegółowe zapoznanie się ze stanem sieci, konfigurowanie jej, monitorowanie i kontrolę zespołu routerów i przełączników sieciowych. Pakiet umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie przez przeglądarkę WWW.
Zawarty w pakiecie program SMONMaster, wykorzystując technikę Switch Monitoring (SMON), generuje statystykę ruchu sieciowego warstwy 2 i warstwy 3 w całym przedsiębiorstwie, a także zapewnia możliwości monitorowania i śledzenia historii QoS.
Wykorzystujące SNMP aplikacje pakietu CajunView 4.0 umożliwiają zarządzanie ruchem sieciowym warstwy 2 i 3, mają też narzędzie konfiguracyjne dla grup urządzeń, które upraszcza konfigurowanie i administrowanie przełącznikami.
Nowością jest możliwość konfiguracji QoS i ACL (access control list – lista uprawnień dostępu) w małych sieciach, w których występuje niedobór przepustowości. Administratorzy mogą teraz określić jakie są priorytety w sieciach małych i średnich przedsiębiorstw.
Sugerowana cena detaliczna netto pakietu CajunView 4.0 to 2450 dol.