Związek Cyfrowa Polska utworzył w ramach wewnętrznej struktury cztery nowe komitety zadaniowe. Zajmą się następującymi kwestiami: chmury obliczeniowej, transformacji cyfrowej w edukacji, rynkiem e-commerce i rynkiem reklamy.

W ramach komitetów eksperci – przedstawiciele firm członkowskich będą współpracowali nad inicjatywami i projektami w danej dziedzinie.

„Postępująca cyfryzacja wymaga ciągłego monitoringu i bieżących aktualizacji w zakresie regulacji i postępowania, a także wspólnych działań sektora na rzecz tego, by pewne praktyki ujednolicić i postawić jako wzór” –  tłumaczy prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik.

Nowe podmioty w strukturze Cyfrowej Polski:
– Komitet ds. Chmury Obliczeniowej – w jego ramach eksperci Cyfrowej Polski podejmą temat m.in. standaryzacji usług chmurowych oraz wypracowania praktyk w tym zakresie.
– Komitet ds. Transformacji Cyfrowej w Edukacji – zajmie się np. opracowaniem standardów i wymagań dla rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie nauki szkolnej.
– Komitet ds. Rynku E-commerce – firmy zaangażowane w ten obszar będą dyskutować nad rozwiązaniami, które przyśpieszą i ułatwią rozwój tego obszaru gospodarki.
– Komitet ds. Reklamy – podejmie temat regulacji rynku reklamowego i kwestii tzw. greenwashingu (rzekomo ekologicznych firm i produktów).

W sumie w ramach struktur Cyfrowej Polski będzie działało już 13 komitetów zadaniowych.