Firmy deklarują gotowość do uczestnictwa w przetargach na budowę i eksploatację regionalnych sieci (szczególnie brane pod uwagę są projekty dla Polski wschodniej i Mazowsza). Chcą także pomóc w stworzeniu rozwiązań technicznych, finansowych, organizacyjnych i prawnych, które mogą wykorzystać dysponenci środków publicznych. Zdaniem sygnatariuszy listu jedną z najważniejszy kwestii jest zagwarantowanie otwartości infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych operatorów.