Duży apetyt przedsiębiorstw na transformację sieci i bezpieczeństwa spowodował silny wzrost wydatków na SD-WAN związane z SASE i usługi security service edge (SSE). Wartość rynku w II kw. 2022 r. przekroczyła 6 mld dol. – według Dell’Oro Group. Oba komponenty SASE: SSE i SD-WAN, odnotowały ponad 30-procentowy wzrost.

„Przedsiębiorstwa strategicznie inwestowały w technologie SASE, aby zabezpieczyć i poprawić łączność dla aplikacji opartych na chmurze i pracy hybrydowej” – twierdzi Mauricio Sanchez, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

Czterech największych dostawców SASE: Broadcom/Symantec, Cisco, Palo Alto Networks i Zscaler (w porządku alfabetycznym), reprezentowało 50 proc. rynku pod względem przychodów.

Trzej najwięksi dostawcy zabezpieczeń SASE (SSE): Broadcom/Symantec, Cisco i Zscaler (w kolejności alfabetycznej) mieli łącznie 60 proc. przychodów na rynku.

Trzej najwięksi dostawcy sieci SASE (SD-WAN): Fortinet, Cisco i VMware (w kolejności alfabetycznej) osiągnęli w sumie 50 proc. przychodów na rynku.

Przypadki użycia SASE o najszybszym wzroście to dostęp do sieci zero trust (ZTNA) i firewall-as-a-service.

Popyt na sprzęt SD-WAN nadal przewyższał podaż. Zunifikowana SASE rosła dwa razy szybciej niż zdezagregowana SASE.