Paweł Łasak dołączył do rady nadzorczej S4E, VAD-a z grupy Also. Został powołany przez zgromadzenie akcjonariuszy spółki w dniu 30 kwietnia br. na kadencję, która wygasa 30 grudnia 2022 r.

Jednocześnie z dniem 30 kwietnia z rady nadzorczej S4E odszedł radca prawny Grzegorz Warzocha, który miesiąc wcześniej złożył rezygnację.

Paweł Łasak jest obecnie członkiem zarządu Also Polska (od 2015 r.) oraz prezesem zarządu iTerra (od 2016 r.), spółki z grupy Also z siedzibą w Szczecinie, specjalizującej się w e-commerce.

Paweł Łasak dołączył do grupy Also wraz z przejęciem przez międzynarodowego dystrybutora PC Factory w 2015 r. W latach 2005 – 2015 był członkiem zarządu szczecińskiej firmy. Wcześniej od początku lat 90-tych prowadził własną działalność gospodarczą.